در تماس باشید

راز خوشبختی در کمک به دیگران نهفته است. هرگز تفاوتی را که می توانید در زندگی فقرا، افراد مورد آزار و اذیت و درمانده ایجاد کنید دست کم نگیرید.

بلوار میرداماد، روبروی پمپ بنزین، پلاک 212، طبقه سوم