مقالات جدید

گزارش برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای در خدمات اجتماعی
1403/03/01 گزارش

گزارش برگزاری کارگاه اخلاق حرفه‌ای در خدمات اجتماعی

درست در اواسط اردیبهشت‌ماه "انجمن پویش همیاری با کودکان" با همکاری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی کارگاهی را با موضوع اخلاق حرفه‌ای در خدمات اجتماعی برگزار کرد، که با استقبال دیگر انجمن‌ها و موسسات نیز روبه‌رو شد. سخنران این کارگاه آقای دکتر علی خاجی "دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و استاد دانشگاه" و هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء استاندارد‌های رفتاری و اخلاقی در انجمن پویش همیاری با کودکان و محیط کار بود. اخلاق حرفه‌ای رکن اساسی در پیشبرد اهداف کلان شغلی و همچنین برای حفظ اعتبار فردی و سازمانی ضروری است. اخلاق حرفه‌ای به افراد کمک می‌کند تا با استفاده از مهارت‌ها و دانش خود، تصمیمات درستی در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به انجام آن نیستند اتخاذ کند.

گزارش پروژه سلامت و درمان کودکان کم برخوردار - گام اول

گزارش پروژه سلامت و درمان کودکان کم برخوردار - گام اول

این پروژه با دغدغه ی در اختیار قرار دادن خدمات درمانی با کیفیت و با تضمین پیگیری تا نقطه ی پایان درمان کودکان کم برخوردار از فروردین 1401 با شناسایی و معرفی 20 کودک بیمار از سازمان های مردم نهاد آغاز شد. سه رأس اصلی این پروژه شامل انجمن پویش همیاری با کودکان، شرکت کمک رسان بیمه (SOS) به عنوان شرکت مدیریت کننده خدمات درمان و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ی کودک هستند.

پویش همیاری با کودکان
1401/09/17 معرفی

پویش همیاری با کودکان

پویش همیاری با کودکان برای بهبودبخشی و ارتقای وضعیت کودکان در معرض آسیب ساکن در ایران فعالیت می کند. پویش با ایده پردازی، معرفی و فعالیت در پروژه های معطوف به بهبود وضعیت کودکان هدف از یک سو، و با جمع آوری کمک های مالی، انسانی و فکری برای پروژه ها و یا هدایت کمک های جمع آوری شده به سازمان های مردم نهادی که برای بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب کار می کنند از سوی دیگر، در راه تحقق هدف های انجمن گام بر می دارد.

گزارش کمپین اهسا

گزارش کمپین اهسا

این کمپین با هدف اولیه حمایت درمانی از یک کودک نیازمند و هدف ثانویه، کارکرد پنهان، به منظور از سرگیری فعالیت و اقدامات اجرایی پویش در تاریخ 10 مرداد 1400 توسط هیات مدیره به تصویب رسید.

پروژه کمک به کودکان زلزله زده شهر سی سخت

پروژه کمک به کودکان زلزله زده شهر سی سخت

کمک نقدی به 35 خانواده زلزله زده سی سخت بر اساس 4 معیار کودکانِ "بدون سرپرست"، "تک والد"، "با والد از کار افتاده"، "در شرایط دشوار"