گزارش کمپین اهسا

گزارش کمپین اهسا

این کمپین با هدف اولیه حمایت درمانی از یک کودک نیازمند و هدف ثانویه، کارکرد پنهان، به منظور از سرگیری فعالیت و اقدامات اجرایی پویش در تاریخ 10 مرداد 1400 توسط هیات مدیره به تصویب رسید.

اجرای این پروژه با ارسال پوستر طراحی شده توسط خانم­ها معصومه مقیمی و ترانه فلاح در برنامه های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام از تاریخ 3 مهر 1400 شروع و به مدت 5 روز ادامه داشت و در تاریخ 7 مهر 1400 پایان کمپین با ارسال موشن گرافی اعلام شد.

در پایان روز آخر، مبلغ 61 میلیون و 300 هزار تومان جمع اوری و در روز 10 مهر 1400، چک بانکی توسط جناب آقای شیخ و سرکار خانم قالیچی ها از بانک تهیه و در روز 11 مهر 1400 توسط جناب اقای شیخ و سرکار خانم شهبازی در موسسه اهسا به سرکار خانم نساجا، مدیر عامل موسسه، اهدا شد.

مقرر شد کلیه مستندات مربوط به هزینه شدن این چک به مرور زمان توسط موسسه اهسا به پویش همیاری کودکان ارسال شود.

چک اهدا شده به موسسه اهسا:

عکس چک مذکور

مابقی کمک های نقدی به صورت امانت نزد انجمن پویش همیاری با کودکان نگهداری می‌شود و در سایر پروژه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.